Takmålning

Vi målar ditt plåttak. Vi jobbar med alla typer av färger och taktyper.

Handmålning och sprutmålning. Taktvättning med högtryck och hetvattenblästring.

Takmalning2

Takmalning3