Giffeln

Giffeln

Kornellvägen 46, Örebro

Ett nytt hus med 76 st nya lägenheter byggdes i Bettorp under 2021. Örebro byggnadsplåt utförde samtliga plåtarbeten på tak och fasad åt vår kund Asplunds Bygg AB.

På taket har vi monterat dubbelfalsad bandtäckt plåt. Det krävs kompetent personal och rätt utrustning för att kunna utföra denna typ av arbeten. Taklutningen är 45°, vilket är relativt brant. Det gäller därför att planera arbetena med rätt bemanning, utrustning och metoder för att kunna utföra arbetet på ett säkert sätt.

Säkerhet för våra anställda och kvalitet för våra kunder är högsta prioritet för oss på Örebro Byggnadsplåt.
 

Fakta

Beställare: Asplunds Bygg AB
Projekttyp: Plåtarbete på tak och fasad
Takmaterial: Dubbelfalsad bandtäckt plåt
 

Kontakta oss