BRF Garvaren

BRF Garvaren

Ängvaktarvägen 31, Hallsberg

2019 bytte vi tak på en av Hallsbergs största Bostadsrättsföreningar. Taken består av tegel och plåt.

Örebro Byggnadsplåt utförde en totalentreprenad åt BRF Garvaren där vi bytte samtliga tak på föreningens bostadshus och förråd. Det krävdes många kompetenta plåtslagare och snickare för att klara av detta projekt.

För att kunna utföra denna typ av arbete med en trygg och säker arbetsmiljö krävs bra ställningar och rätt förutsättningar. Örebro Byggnadsplåt har inarbetade rutiner för hur denna typ av arbeten ska utföras säkert. Rätt kompetens och rätt utbildningar krävs. Vi har rutiner som bidrar till att samtliga anställda alltid kommer inneha de utbildningar som krävs för de uppdrag de ställs inför.

Fakta

Beställare: BRF Garvaren
Projekttyp: Takbyte
Takmaterial: Tegel och plåt

Kontakta oss