Rakan

Rakan

Norrbygatan 23, Örebro

2018–2021 har vi arbetat med tak- och fasadarbeten på kvarteret Rakan på norr i Örebro.

Bostadshusen har genomgått en totalrenovering där Örebro Byggnadsplåt utfört totalentreprenad med byte av husens tak samt plåtarbeten på fasad.

Vi har rivit av den gamla takkonstruktionen för att sedan montera ny träkonstruktion som vi sedan beklätt med nytt tak av bandtäckt dubbelfalsad plåt. Det är kul att få utföra kvalitativa arbeten som vi vet kommer bestå i generationer.

När vi utför dessa arbeten vet vi kan lämna ett slutresultat med mycket hög kvalitet till vår kund. De kommer inte behöva fundera på taket på många årtionden.

Fakta

Projekttyp: Takbyte samt plåtarbeten på fasad
Takmaterial: Bandtäckt dubbelfalsad plåt

Kontakta oss