Stjärnhusen

Stjärnhusen

Västra vintergatan 35, Örebro

Under 2016–2021 har vi upprepade gånger fått förnyat förtroende på vårt hittills största och längsta projekt.

Vi har utfört totalrenovering av taken på ett av Örebros största och finaste bostadsområden Stjärnhusen. Vi har rivit de gamla taken för att sedan utföra tilläggsisolering, plåtarbeten och träarbeten enligt dagens normer och föreskrifter.

Ny taksäkerhet och snörasskydd har monterats i samband med renoveringen. Löpande diskussioner har förts med stadsantikvarie och byggnadsnämnden för att på bästa sätt bevara den gamla designen och utseendet, samtidigt som vi höjer kvaliteten och förbättrar prestandan för framtiden.

I och med att vi tilläggsisolerat taken under renoveringen har vi sänkt energibehovet, vilket är bra för miljön.

Läs mer om projektet här.

Fakta

Projekttyp: Totalrenovering av tak
Takmaterial: Tegel

Kontakta oss