Taksäkerhet

Taksäkerhet

Uppfyller din taksäkerhet inte kraven? Vi är utbildade inom taksäkerhet och kan hjälpa dig.

Vi kommer gärna till dig och besiktigar ditt tak för att se vad som behöver göras. När vi vet vilken säkerhet ditt tak behöver ser vi till att det uppfyller kraven med rätt takskyddsanordningar.

Kraven på taksäkerhet är till för att skydda de som arbetar på taken och för de som passerar under taken, det kan vara allt från gångbryggor till snörasskydd, beroende på hur din fastighet ser ut.

Kontakta oss